Aikido

Aikikai Aikido seminar

04. nov. 2000

Aikikai Aikido seminar s Shihanom Fumio Toyodo