Aikido

Iaido seminar

08. okt. 2012

Iaido seminar, ki ga je vodil Sensei Joel Fein 5. DAN Muso Shinden Ryu Iaido iz New Yorka.